Tanári feladatbank

A GR8 Teacher’s Resource Pack (GR8 TRP) olyan tanári feladatbank, amely magában foglalja az ötleteket és a megvalósítást:

  • a feladatok célja és időterve
  • az elsajátítandó szókincs listája
  • módszertani ötletek
  • megoldási útmutató
  • háttérismeret-anyag
  • a hallás utáni szövegértés hanganyagának leirata

A tanári kézikönyv minden elemében digitálisan kerül forgalomba: pdf-ben, mp3 valamint mp4 fájlformátumokban.

Az iskolai tanórákat segíti a GR8 Classroom, amely a feladatbank szinte valamennyi egységét online környezetbe helyezi. Gazdag hang- és képanyag, valamint számtalan különböző feladat (párosítás, szómagyarázat, lyukas szöveg, igaz-hamis stb.) segít elmélyíteni a témákat és a szókincset.

Tartalomjegyzék és Classroom-témák B1 szinten

Tartalomjegyzék és Classroom-témák A2 szinten